Bài mới đăng
Loading...

Điều khoản chung

Quy định chung của Kenhdulich.org là một website chuyên trang thông tin du lịch với nội dung tập trung vào các lĩnh vực du lịch, kinh nghiệm và trải nghiệm du lịch. Vì vậy điều khoản chung là cần thiết

Điều khoản chung

Quy định về thành viên
1. Không phá hoại, gây tổn hại, ảnh hưởng đến uy tín, cơ sở vật chất, dữ liệu, hoạt động bình thường,... của Kenhdulich.org dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Không sử dụng từ ngữ, hình ảnh phản cảm,... trong bình luận.

4. Không sử dụng Kenhdulich.org cho các hành vi vi phạm pháp luật.

5. Tự chịu trách nhiệm về các nội dung, thông tin đăng tải trên Kenhdulich.org.

Quy định về bài viết
1. Không đăng tải các nội dung, thông tin vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam.

2. Không đăng tải các nội dung, thông tin anh hưởng đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của cá nhân/tổ chức dù bằng hình thức gián tiếp hay trực tiếp.

3. Không đăng tải các nội dung, thông tin đời tư/bí mật nội bộ của cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp.

4. Không đăng tải các nội dung, thông tin gây mâu thuẫn sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, vùng miền,...

5. Không đăng tải các nội dung, thông tin tuyên truyền, kích động các hành vi bạo lực, phạm pháp, tệ nạn,...

6. Không đăng tải các nội dung, thông tin vu khống, vô căn cứ, xuyên tạc,...

Quy định về sở hữu trí tuệ
1. Kenhdulich.org có toàn quyền sử dụng các nội dung, thông tin do thành viên đăng tải trên Kenhdulich.org.

2. Kenhdulich.org có quyền sửa đổi hoặc gỡ bỏ các nội dung, thông tin do thành viên đăng tải trên Kenhdulich.org mà không cần thông báo trước.

3. Các nội dung do Kenhdulich.org sản xuất hoặc do thành viên Kenhdulich.org đăng tải chỉ được phép đăng lại tại nơi khác nếu ghi rõ và đầy đủ tên tác giả, nguồn Kenhdulich.org và dẫn liên kết về bài viết gốc. Kenhdulich.org có quyền yêu cầu các bên gỡ bỏ các nội dung này.

4. Mọi vấn đề về sở hữu trí tuệ, xin liên lạc qua địa chỉ hoptac@kenhdulich.org

Trách nhiệm và quyền hạn
1. Kenhdulich.org có quyền can thiệp vào bài viết do thành viên gửi lên (sửa, xóa,...) mà không cần thông báo trước.

2. Kenhdulich.org có quyền can thiệp vào thông tin tài khoản (sửa, xóa,...) nếu thành viên vi phạm điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước.

3. Kenhdulich.org lưu một số thông tin của thành viên do Facebook cung cấp công khai (tên tài khoản, ID Facebook, nơi chốn,...). Kenhdulich.org cam kết không cung cấp các thông tin này cho bên thứ 3 trừ khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.

4. Kenhdulich.org không chịu trách nhiệm về thiệt hại do sử dụng thông tin chưa được xác thực trong bài viết của thành viên.

5. Kenhdulich.org không chịu trách nhiệm về các tổn hại (mất dữ liệu, nhiễm virus,...) trong quá trình sử dụng Internet truy cập trang web.

6. Trong quá trình phát triển, điều khoản sử dụng có thể được thêm, bớt, sửa cho phù hợp tình hình thực tế. Kenhdulich.org không có trách nhiệm thông báo về các thay đổi này.